Súbory verejného obstarávania Viacúčelové ihrisko v obci Dvorec

#Názov súboru
1http://www.voarchiv.eu/files/182-9a40228183/VI 33x18m Dvorec E2_2 RO 1027.pdf
2http://www.voarchiv.eu/files/182-9a40228183/VI 33x18m Dvorec E1_20 vykopy drenaz 1027.pdf
3http://www.voarchiv.eu/files/182-9a40228183/VI 33x18m Dvorec E2_3 kabel 1027.pdf
4http://www.voarchiv.eu/files/182-9a40228183/VI 33x18m Dvorec E2_0 technicka sprava 1027.pdf
5http://www.voarchiv.eu/files/182-9a40228183/VI 33x18m Dvorec E2_1 situacia 1027.pdf
6http://www.voarchiv.eu/files/182-9a40228183/VI 33x18m Dvorec E1_43 detail BB 1017.pdf
7http://www.voarchiv.eu/files/182-9a40228183/VI 33x18m Dvorec E1_30 rezopohlady 1027.pdf
8http://www.voarchiv.eu/files/182-9a40228183/VI 33x18m Dvorec E1_44 detail T 1017.pdf
9http://www.voarchiv.eu/files/182-9a40228183/VI 33x18m Dvorec E1_42 detail SO 1017.pdf
10http://www.voarchiv.eu/files/182-9a40228183/VI 33x18m Dvorec E1_21 podorys 1027.pdf
11http://www.voarchiv.eu/files/182-9a40228183/VI 33x18m Dvorec E1_41 detail MS 1017.pdf
12http://www.voarchiv.eu/files/182-9a40228183/VI 33x18m Dvorec E1_40 detail SM 1017.pdf
13http://www.voarchiv.eu/files/182-9a40228183/VI 33x18m Dvorec E1 technicka sprava 1102.pdf
14http://www.voarchiv.eu/files/182-9a40228183/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
15http://www.voarchiv.eu/files/182-9a40228183/Príloha č. 3 Návrh zmluvy - Zmluva o dielo.doc
16http://www.voarchiv.eu/files/182-9a40228183/Príloha č. 2b - Výkaz výmer.xls
17http://www.voarchiv.eu/files/182-9a40228183/Príloha č. 2a - Krycí list cenovej ponuky.xlsx