Súbory verejného obstarávania Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

#Názov súboru
1https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/NS_17 VIZUALIZÁCIE - Navrhovaný stav.pdf
2https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/Sprievodná správa.pdf
3https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/SS_06 POHĽADY - Skutočný stav.pdf
4https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/SS_05 REZ A-A´- Skutočný stav.pdf
5https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/NS_15 POHĽADY - Navrhovaný stav.pdf
6https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/SS_04 PÔDORYS STRECHY - Skutočný stav.pdf
7https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/NS_13 REZ A-A´ - Navrhovaný stav.pdf
8https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/SS_03 PÔDORYS Povaly - Skutočný stav.pdf
9https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/SS_02 PÔDORYS 1.NP - Skutočný stav.pdf
10https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/SS_01 SITUÁCIA - Skutočný stav.pdf
11https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/NS_16 VÝPIS OKENNÝCH A DVERNÝCH OTVOROV.pdf
12https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/NS_14 REZ B-B´ - Navrhovaný stav.pdf
13https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/NS_11 PÔDORYS Povaly - Navrhovaný stav.pdf
14https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/NS_10 PÔDORYS 1.NP - Navrhovaný stav.pdf
15https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/NS_09 SITUÁCIA - Navrhovaný stav.pdf
16https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/BP_07 PÔDORYS 1.NP - Búracie práce.pdf
17https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/NS_12 PÔDORYS STRECHY - Navrhovaný stav.pdf
18https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/BP_08 PÔDORYS Povaly - Búracie práce.pdf
19https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/6. Zadanie - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu].xls
20https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/5. Rekapitulácia objektov zadania stavby.xls
21https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/4. Krycí list zadania stavby.xls
22https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/výzva.pdf
23https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/Príloha č.3- Návrh Zmluvy o dielo.doc
24https://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/Príloha č. 2a krycí list.xlsx