Súbory verejného obstarávania Obstaranie CNC sústruhu a vertikálneho obrábacieho centra

#Názov súboru
1https://www.voarchiv.eu/files/307-fc0b3b4bd5/Kúpna zmluva.doc
2https://www.voarchiv.eu/files/307-fc0b3b4bd5/Kúpna zmluva – Príloha č. 2.xlsx
3https://www.voarchiv.eu/files/307-fc0b3b4bd5/Kúpna zmluva – Príloha č. 1.xlsx
4https://www.voarchiv.eu/files/307-fc0b3b4bd5/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf