Súbory verejného obstarávania Rekonštrukcia administratívnej budovy

#Názov súboru
1http://www.voarchiv.eu/files/337-5c0386a8bd/Príloha č.5 - Projektová dokumentácia.pdf
2http://www.voarchiv.eu/files/337-5c0386a8bd/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
3http://www.voarchiv.eu/files/337-5c0386a8bd/Príloha č.6 - Čestné vyhlásenie.pdf
4http://www.voarchiv.eu/files/337-5c0386a8bd/Zmluva o dielo - Príloha č. 2 (Položkový rozpočet).xls
5http://www.voarchiv.eu/files/337-5c0386a8bd/Zmluva o dielo.doc
6http://www.voarchiv.eu/files/337-5c0386a8bd/Zmluva o dielo - Príloha č. 1 (Rozpočet cenovej ponuky).xlsx
7http://www.voarchiv.eu/files/337-5c0386a8bd/Zmluva o dielo - Príloha č. 3 (Podmienky využitia subdodávateľov).docx