Súbory verejného obstarávania Rekonštrukcia výrobnej budovy- OBALOTAVA a.s.

#Názov súboru
1http://www.voarchiv.eu/files/338-edee5509ed/Zmluva o dielo.doc
2http://www.voarchiv.eu/files/338-edee5509ed/Zmluva o dielo - Príloha č. 2 (Položkový rozpočet).xls
3http://www.voarchiv.eu/files/338-edee5509ed/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
4http://www.voarchiv.eu/files/338-edee5509ed/Zmluva o dielo - Príloha č. 1 (Rozpočet cenovej ponuky).xlsx
5http://www.voarchiv.eu/files/338-edee5509ed/Príloha č.5 - Projektová dokumentácia.pdf
6http://www.voarchiv.eu/files/338-edee5509ed/Príloha č.6- Čestné vyhlásenie.pdf
7http://www.voarchiv.eu/files/338-edee5509ed/Zmluva o dielo – Príloha č. 3 (Podmienky využitia subdodávateľov).docx