Súbory verejného obstarávania Rekonštrukcia výrobnej budovy- OBALOTAVA a.s.

#Názov súboru
1https://www.voarchiv.eu/files/338-edee5509ed/Zmluva o dielo.doc
2https://www.voarchiv.eu/files/338-edee5509ed/Zmluva o dielo - Príloha č. 2 (Položkový rozpočet).xls
3https://www.voarchiv.eu/files/338-edee5509ed/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
4https://www.voarchiv.eu/files/338-edee5509ed/Zmluva o dielo - Príloha č. 1 (Rozpočet cenovej ponuky).xlsx
5https://www.voarchiv.eu/files/338-edee5509ed/Príloha č.5 - Projektová dokumentácia.pdf
6https://www.voarchiv.eu/files/338-edee5509ed/Príloha č.6- Čestné vyhlásenie.pdf
7https://www.voarchiv.eu/files/338-edee5509ed/Zmluva o dielo – Príloha č. 3 (Podmienky využitia subdodávateľov).docx