Súbory verejného obstarávania Obstaranie laserového stroja

#Názov súboru
1http://www.voarchiv.eu/files/341-c7c7c5b955/Kúpna zmluva_Príloha č. 3.docx
2http://www.voarchiv.eu/files/341-c7c7c5b955/Výzva na predloženie ponuky.pdf
3http://www.voarchiv.eu/files/341-c7c7c5b955/Kúpna zmluva_Príloha č.2.xlsx
4http://www.voarchiv.eu/files/341-c7c7c5b955/Kúpna zmluva_Príloha č.1.xlsx
5http://www.voarchiv.eu/files/341-c7c7c5b955/Kúpna zmluva.doc