Súbory verejného obstarávania Laserový rezací stroj so softvérom

#Názov súboru
1http://www.voarchiv.eu/files/345-dc47a6512c/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
2http://www.voarchiv.eu/files/345-dc47a6512c/Kúpna zmluva_Príloha č.2.xlsx
3http://www.voarchiv.eu/files/345-dc47a6512c/Kúpna zmluva.doc
4http://www.voarchiv.eu/files/345-dc47a6512c/Kúpna zmluva_Príloha č. 3.docx
5http://www.voarchiv.eu/files/345-dc47a6512c/Kúpna zmluva- Príloha č.1.xlsx