Súbory verejného obstarávania Nákup lesníckej techniky- Lesy mesta Podolínec s.r.o.

#Názov súboru
1http://www.voarchiv.eu/files/347-ac5c265e8c/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
2http://www.voarchiv.eu/files/347-ac5c265e8c/Príloha č.2_Cenová ponuka.xlsx
3http://www.voarchiv.eu/files/347-ac5c265e8c/Príloha č.1_Technická špecifikácia.xlsx
4http://www.voarchiv.eu/files/347-ac5c265e8c/Kúpna zmluva.doc