Súbory verejného obstarávania Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti DRU a.s.

#Názov súboru
1https://www.voarchiv.eu/files/348-6b8477adcd/Kúpna zmluva_Príloha č.2.xlsx
2https://www.voarchiv.eu/files/348-6b8477adcd/Kúpna zmluva_Príloha č.1.xlsx
3https://www.voarchiv.eu/files/348-6b8477adcd/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
4https://www.voarchiv.eu/files/348-6b8477adcd/Kúpna zmluva_Príloha č.3.docx
5https://www.voarchiv.eu/files/348-6b8477adcd/Kúpna zmluva.docx