Súbory verejného obstarávania Obstaranie technológií - SLUŽBA NITRA, s.r.o.

#Názov súboru
1https://www.voarchiv.eu/files/369-7c90515d88/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
2https://www.voarchiv.eu/files/369-7c90515d88/Príloha č.2_zváračka.xlsx
3https://www.voarchiv.eu/files/369-7c90515d88/Príloha č.3_Podmienky využitia subdodávateľov.docx
4https://www.voarchiv.eu/files/369-7c90515d88/Príloha č.2_testovacie zariadenie.xlsx
5https://www.voarchiv.eu/files/369-7c90515d88/Príloha č.2_temperačná pec.xlsx
6https://www.voarchiv.eu/files/369-7c90515d88/Príloha č.1_zváračka.xlsx
7https://www.voarchiv.eu/files/369-7c90515d88/Príloha č.1_testovacie zariadenie.xlsx
8https://www.voarchiv.eu/files/369-7c90515d88/Kúpna zmluva.DOC
9https://www.voarchiv.eu/files/369-7c90515d88/Príloha č.1_temperačná pec.xlsx