Súbory verejného obstarávania Obstaranie technológií - SLUŽBA NITRA, s.r.o.

#Názov súboru
1http://www.voarchiv.eu/files/369-7c90515d88/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
2http://www.voarchiv.eu/files/369-7c90515d88/Príloha č.2_zváračka.xlsx
3http://www.voarchiv.eu/files/369-7c90515d88/Príloha č.3_Podmienky využitia subdodávateľov.docx
4http://www.voarchiv.eu/files/369-7c90515d88/Príloha č.2_testovacie zariadenie.xlsx
5http://www.voarchiv.eu/files/369-7c90515d88/Príloha č.2_temperačná pec.xlsx
6http://www.voarchiv.eu/files/369-7c90515d88/Príloha č.1_zváračka.xlsx
7http://www.voarchiv.eu/files/369-7c90515d88/Príloha č.1_testovacie zariadenie.xlsx
8http://www.voarchiv.eu/files/369-7c90515d88/Kúpna zmluva.DOC
9http://www.voarchiv.eu/files/369-7c90515d88/Príloha č.1_temperačná pec.xlsx