Súbory verejného obstarávania Zariadenie na spracovanie dreva

#Názov súboru
1https://www.voarchiv.eu/files/373-4c12c569ce/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
2https://www.voarchiv.eu/files/373-4c12c569ce/Návrh kúpnej zmluvy.doc
3https://www.voarchiv.eu/files/373-4c12c569ce/Kúpna zmluva - Príloha č. 1.xlsx
4https://www.voarchiv.eu/files/373-4c12c569ce/Kúpna zmluva – Príloha č. 3.docx
5https://www.voarchiv.eu/files/373-4c12c569ce/Kúpna zlmuva - Príloha č. 2.xlsx