Súbory verejného obstarávania Marketingové služby a výroba relácií

#Názov súboru
1http://www.voarchiv.eu/files/381-699b5ef8d4/Doplnenie.pdf
2http://www.voarchiv.eu/files/381-699b5ef8d4/Súťažné podklady.pdf
3http://www.voarchiv.eu/files/381-699b5ef8d4/Zmluva o službách.doc
4http://www.voarchiv.eu/files/381-699b5ef8d4/Zmluva o službách - Príloha č.2.xlsx
5http://www.voarchiv.eu/files/381-699b5ef8d4/Zmluva o službách – Príloha č. 3.docx
6http://www.voarchiv.eu/files/381-699b5ef8d4/Zmluva o službách - Príloha č.1.xlsx
7http://www.voarchiv.eu/files/381-699b5ef8d4/Čestné vyhlásenie.xlsx