Súbory verejného obstarávania Inovatívne technológie-Tytex Slovakia s.r.o.

#Názov súboru
1https://www.voarchiv.eu/files/384-2f8b012e28/Kúpna zmluva_Príloha č.3.docx
2https://www.voarchiv.eu/files/384-2f8b012e28/Purchase contract Annex.2.xlsx
3https://www.voarchiv.eu/files/384-2f8b012e28/Purchase contract Annex.1.xlsx
4https://www.voarchiv.eu/files/384-2f8b012e28/Výzva-predloženie cenovej ponuky.pdf
5https://www.voarchiv.eu/files/384-2f8b012e28/Purchase contract.doc
6https://www.voarchiv.eu/files/384-2f8b012e28/Kúpna zmluva.doc