Súbory verejného obstarávania Obstaranie technického vybavenia na zabezpečenie vysielania

#Názov súboru
1http://www.voarchiv.eu/files/390-62d78374e2/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
2http://www.voarchiv.eu/files/390-62d78374e2/Kúpna zmluva.doc
3http://www.voarchiv.eu/files/390-62d78374e2/Kúpna zmluva_Príloha č.1.xlsx
4http://www.voarchiv.eu/files/390-62d78374e2/Kúpna zmluva_Príloha č.2.xlsx
5http://www.voarchiv.eu/files/390-62d78374e2/Čestné vyhlásenie.xlsx