Súbory verejného obstarávania Kovoobrábacie stroje do výroby

#Názov súboru
1http://www.voarchiv.eu/files/391-7a98d72ef0/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
2http://www.voarchiv.eu/files/391-7a98d72ef0/Kúpna zmluva.doc
3http://www.voarchiv.eu/files/391-7a98d72ef0/Kúpna zmluva- Príloha č.3.docx
4http://www.voarchiv.eu/files/391-7a98d72ef0/Kúpna zmluva- Príloha č.2.xlsx
5http://www.voarchiv.eu/files/391-7a98d72ef0/Kúpna zmluva- Príloha č.1.xlsx