Súbory verejného obstarávania Rekonštrukcia budovy- Galaxi, spol. s r.o.

#Názov súboru
1https://www.voarchiv.eu/files/392-a2dee104f9/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
2https://www.voarchiv.eu/files/392-a2dee104f9/2a. Zmluva o dielo- Príloha č.1 (Výkaz výmer).xlsx
3https://www.voarchiv.eu/files/392-a2dee104f9/3. Zmluva o dielo.doc
4https://www.voarchiv.eu/files/392-a2dee104f9/2. Zmluva o dielo- Príloha č.2.xlsx
5https://www.voarchiv.eu/files/392-a2dee104f9/4. Čestné vyhlásenie.xlsx