Súbory verejného obstarávania Obstaranie hmotného majetku do spoločnosti CBS spol, s.r.o.

#Názov súboru
1http://www.voarchiv.eu/files/396-750f237e31/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
2http://www.voarchiv.eu/files/396-750f237e31/Kúpna zmluva.doc
3http://www.voarchiv.eu/files/396-750f237e31/Kúpna zmluva - Príloha č.1.xlsx
4http://www.voarchiv.eu/files/396-750f237e31/Kúpna zmluva - Príloha č.2.xlsx
5http://www.voarchiv.eu/files/396-750f237e31/Čestné vyhlásenie.xlsx