Súbory verejného obstarávania Obstaranie marketingových služieb pre spoločnosť CBS spol, s.r.o.

#Názov súboru
1http://www.voarchiv.eu/files/397-1a6172a43a/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
2http://www.voarchiv.eu/files/397-1a6172a43a/Zmluva o službách.doc
3http://www.voarchiv.eu/files/397-1a6172a43a/Zmluva o službách - Príloha č.1.xlsx
4http://www.voarchiv.eu/files/397-1a6172a43a/Zmluva o službách - Príloha č.2.xlsx
5http://www.voarchiv.eu/files/397-1a6172a43a/Čestné vyhlásenie.xlsx