Súbory verejného obstarávania Automatická linka pre montáž bočných smerových svietidiel - SLUŽBA NITRA, s.r.o.

#Názov súboru
1https://www.voarchiv.eu/files/399-9a35b70330/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
2https://www.voarchiv.eu/files/399-9a35b70330/Príloha č.3_Podmienky využitia subdodávateľov.docx
3https://www.voarchiv.eu/files/399-9a35b70330/Kúpna zmluva.DOC
4https://www.voarchiv.eu/files/399-9a35b70330/Príloha č.2_automatická linka.xlsx
5https://www.voarchiv.eu/files/399-9a35b70330/Príloha č.1_automatická linka.xlsx