Súbory verejného obstarávania Marketingové služby a výroba relácií- KREATIV GA spol. s r. o.

#Názov súboru
1https://www.voarchiv.eu/files/403-84286dde66/Súťažné podklady.pdf
2https://www.voarchiv.eu/files/403-84286dde66/Zmluva o službách.doc
3https://www.voarchiv.eu/files/403-84286dde66/Zmluva o službách - Príloha č.2.xlsx
4https://www.voarchiv.eu/files/403-84286dde66/Zmluva o službách - Príloha č.1.xlsx
5https://www.voarchiv.eu/files/403-84286dde66/Zmluva o službách – Príloha č. 3.docx
6https://www.voarchiv.eu/files/403-84286dde66/Čestné vyhlásenie.xlsx