Súbory verejného obstarávania Marketingové služby a výroba relácií- KREATIV GA spol. s r. o.

#Názov súboru
1http://www.voarchiv.eu/files/403-84286dde66/Súťažné podklady.pdf
2http://www.voarchiv.eu/files/403-84286dde66/Zmluva o službách.doc
3http://www.voarchiv.eu/files/403-84286dde66/Zmluva o službách - Príloha č.2.xlsx
4http://www.voarchiv.eu/files/403-84286dde66/Zmluva o službách - Príloha č.1.xlsx
5http://www.voarchiv.eu/files/403-84286dde66/Zmluva o službách – Príloha č. 3.docx
6http://www.voarchiv.eu/files/403-84286dde66/Čestné vyhlásenie.xlsx