Súbory verejného obstarávania Technológie na výrobu pyrotechniky

#Názov súboru
1https://www.voarchiv.eu/files/405-47ce39874c/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
2https://www.voarchiv.eu/files/405-47ce39874c/Časť č.2_Kúpna zmluva.DOC
3https://www.voarchiv.eu/files/405-47ce39874c/Časť č.2_ Kúpna zmluva-Príloha č.2.xlsx
4https://www.voarchiv.eu/files/405-47ce39874c/Kúpna zmluva-Príloha č.3 (k obom častiam).docx
5https://www.voarchiv.eu/files/405-47ce39874c/Časť č.2_ Kúpna zmluva-Príloha č.1.xlsx
6https://www.voarchiv.eu/files/405-47ce39874c/Časť č.1_ Kúpna zmluva-Príloha č.2.xlsx
7https://www.voarchiv.eu/files/405-47ce39874c/Časť č.1_Kúpna zmluva.DOC
8https://www.voarchiv.eu/files/405-47ce39874c/Časť č.1_ Kúpna zmluva-Príloha č.1.xlsx