Súbory verejného obstarávania Obstaranie CNC obrábacieho centra a CNC meracieho stroja

#Názov súboru
1http://www.voarchiv.eu/files/408-38c4ebe35a/Obrábacie centrum_Kúpna zmluva.doc
2http://www.voarchiv.eu/files/408-38c4ebe35a/Merací stroj_Kúpna zmluva.doc
3http://www.voarchiv.eu/files/408-38c4ebe35a/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
4http://www.voarchiv.eu/files/408-38c4ebe35a/Merací stroj_Príloha č.1.xlsx
5http://www.voarchiv.eu/files/408-38c4ebe35a/Obrábacie centrum_Príloha č.2.xlsx
6http://www.voarchiv.eu/files/408-38c4ebe35a/Obrábacie centrum_Príloha č.1.xlsx
7http://www.voarchiv.eu/files/408-38c4ebe35a/Merací stroj_Príloha č.2.xlsx
8http://www.voarchiv.eu/files/408-38c4ebe35a/Kúpna zmluva_Príloha č.3.docx