Súbory verejného obstarávania Lis na hadice

#Názov súboru
1https://www.voarchiv.eu/files/412-d1b4583a59/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
2https://www.voarchiv.eu/files/412-d1b4583a59/Kúpna zmluva.doc
3https://www.voarchiv.eu/files/412-d1b4583a59/Kúpna zmluva_Príloha č.2.xlsx
4https://www.voarchiv.eu/files/412-d1b4583a59/Kúpna zmluva_Príloha č.1.xlsx
5https://www.voarchiv.eu/files/412-d1b4583a59/Kúpna zmluva- Príloha č.3.docx