Súbory verejného obstarávania Obstaranie CNC fréz- TFM Slovakia s.r.o.

#Názov súboru
1https://www.voarchiv.eu/files/418-776d3a5203/Výzva na predloženie CP.pdf
2https://www.voarchiv.eu/files/418-776d3a5203/Príloha č.3_Podmienky využitia subdodávateľov.docx
3https://www.voarchiv.eu/files/418-776d3a5203/Príloha č.1.xlsx
4https://www.voarchiv.eu/files/418-776d3a5203/Príloha č.2.xlsx
5https://www.voarchiv.eu/files/418-776d3a5203/Kúpna zmluva.doc