Súbory verejného obstarávania Obstaranie technológií pre GSM Partner spol. s r.o.

#Názov súboru
1https://www.voarchiv.eu/files/419-c857fb9c6c/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
2https://www.voarchiv.eu/files/419-c857fb9c6c/Príloha č.2_testovací stroj.xlsx
3https://www.voarchiv.eu/files/419-c857fb9c6c/Príloha č.1_testovací stroj.xlsx
4https://www.voarchiv.eu/files/419-c857fb9c6c/Príloha č.2_pásová píla.xlsx
5https://www.voarchiv.eu/files/419-c857fb9c6c/Príloha č.3_Podmienky využitia subdodávateľov.docx
6https://www.voarchiv.eu/files/419-c857fb9c6c/Príloha č.2_meranie krúžkov.xlsx
7https://www.voarchiv.eu/files/419-c857fb9c6c/Príloha č.1_pásová píla.xlsx
8https://www.voarchiv.eu/files/419-c857fb9c6c/Kúpna zmluva.doc
9https://www.voarchiv.eu/files/419-c857fb9c6c/Príloha č.1_meranie krúžkov.xlsx