Súbory verejného obstarávania Rekonštrukcia kultúrneho domu Záriečie

#Názov súboru
1https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/13_skladba konštrukcií_KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
2https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/TS_ Viacučelová budova ZÁRIEČIE_úprava 2017.doc
3https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/14-0_výpis prvkov__KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
4https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/14-2_výpis prvkov__KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
5https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/TS_ Viacučelová budova ZÁRIEČIE_úprava 2017.pdf
6https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/tech sprava_elektro_36.doc
7https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/RK.PDF
8https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/Technická správa.docx
9https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/14-6_výpis prvkov__KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
10https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/14-7_výpis prvkov__KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
11https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/odpadové hospodárstvo.docx
12https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/14-4_výpis prvkov__KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
13https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/02_1NP_KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
14https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/14-5_výpis prvkov__KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
15https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/14-3_výpis prvkov__KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
16https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/11b_pohľady_KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
17https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/14-1_výpis prvkov__KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
18https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/12_skladba konštrukcií_KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
19https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/11a_pohľady_KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
20https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/07_rez A-A_KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
21https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/10_rez D-D a pohľad_KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
22https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/03_2NP_KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
23https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/09_rezE-E_KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
24https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/08_rez B-B_KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
25https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/1NP.PDF
26https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/01_situácia_KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
27https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/04_1PP_KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
28https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/06_základy-SO02_KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
29https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/05_1PP-SO02_KD Záriečie PSP+RP_úprava 2017.pdf
30https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/Výzva Záriečie.pdf
31https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/príloha č. 2b .xls
32https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/Príloha č.3- Návrh Zmluvy o dielo.doc
33https://www.voarchiv.eu/files/190-45034d6c12/Príloha č. 2a.xlsx