Súbory verejného obstarávania Investície do využívania OZE- Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu

#Názov súboru
1https://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/NN_xxx.zip
2https://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/UK_xxx.zip
3https://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/VH_xxx.zip
4https://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/SK_xxx.zip
5https://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/príloha č.1PD.pdf
6https://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/výzva.pdf
7https://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/Príloha č.3- Návrh Zmluvy o dielo.doc
8https://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/príloha č. 2a.kryci list.xlsx
9https://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/príloha č. 2b výkaz-výmer.xls