Súbory verejného obstarávania Investície do využívania OZE- Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu

#Názov súboru
1http://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/NN_xxx.zip
2http://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/UK_xxx.zip
3http://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/VH_xxx.zip
4http://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/SK_xxx.zip
5http://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/príloha č.1PD.pdf
6http://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/výzva.pdf
7http://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/Príloha č.3- Návrh Zmluvy o dielo.doc
8http://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/príloha č. 2a.kryci list.xlsx
9http://www.voarchiv.eu/files/192-c1e2442429/príloha č. 2b výkaz-výmer.xls